Rekrutacja 2023/2024

Dyrektor ogłasza rozpoczęcie Rekrutacji dzieci do Samorządowego Żłobka w Gdowie na
rok szkolny 2023/2024 .


Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gdów.

Z usług Żłobka mogą korzystać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko skończy 3 rok życia.


Karty zapisu dziecka do Żłobka będzie można składać w dniach 02.05.16.05. 2023 r.
osobiście
w budynku Samorządowego Żłobka w Gdowie.

 

Załączniki:

Harmonogram rekrutacji (wersja .pdf)
Regulamin rekrutacji 2023/2024 (wersja .pdf)
Karta zgłoszenia 2023/2024 (wersja .pdf)

Skip to content