Uczymy

Poprzez zabawę poznajemy świat

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”

     Edukacja dziecka jest istotna już od pierwszych miesięcy życia. Dzieci w wieku do lat 3, intensywnie uczą się świadomości swojego ciała, ćwiczą zmysły, umiejętności językowe czy koordynację wzrokowo-ruchową. Badania naukowe dowodzą, że w tym wieku dzieci uczą się najintensywniej a ich mózg jest niezwykle wrażliwy na działanie różnorakich bodźców. To czas budowania fundamentów. Dlatego też miejsce jakim jest żłobek, w którym dzieci spędzają znaczną część swojego dnia, powinno stwarzać jak najlepsze warunki do nauki wielopłaszczyznowej, zdobywania wiedzy i nowych zdolności. Wprowadzając dzieci w świat bajek, roślin, zwierząt czy plastyki jesteśmy ich nauczycielem – odkrywcą, którego chcą naśladować i który stymuluje ich rozwój.

Edukacja na tak wczesnym etapie jest priorytetem, gdyż w tym wieku utrwalone zostają pierwsze nawyki a kształtujące się postawy i zdobyta wiedza warunkują dalszy rozwój dziecka.

Nasze priorytety:

  • Pozwolić dzieciom uczyć się od siebie nawzajem – obserwujemy siebie nawzajem, uczymy się od rówieśników, którzy już osiągnęli daną umiejętność
  • Trenować uwagę i skupienie – 5, 10 a może 20 minut? Z naszą pomocą dzieci skupią swą uwagę na wykonywanym zadaniu a pojęcie cierpliwości nie będzie im obce
  • Uczyć samodzielności – tłumaczymy, monitorujemy, pokazujemy instrukcje lecz nie wyręczamy w realizacji zadania
  • Dla każdego coś dobrego – ćwiczenia ruchowe, zajęcia muzyczne, prace plastyczne, zabawy dydaktyczne, każda z tych aktywności uczy nowych umiejętności
  • Szukać złotego środka – traktujemy dzieci jako indywidualne jednostki lecz uczymy je funkcjonować w grupie i społeczeństwie
  • Pielęgnować tradycję – kształtujemy postawy patriotyczne, otwieramy serca i umysły na nasz kraj ojczysty

Najlepszym sposobem nauki jest działanie!

Skip to content